סוגי הטיפול

טיפול דינמי קצר-מועד

טיפול ממוקד בגישה פסיכודינמית נע בדרך כלל בין שניים עשר לחמישה עשר מפגשים. בטיפול מתמקדים בבעיה מסוימת המטרידה את האדם, אך לא נכנסים לטפל בתחומי חיים אחרים. הטיפול מתאים למי שסובל מקושי מאוד ברור ומובחן, אשר אינו משפיע על שאר תחומי החיים, בהם האדם בסך הכל מרגיש כי הוא מתמודד בצורה מספקת. במפגשים הראשונים המטפל עורך אינטייק מורחב ולאחריו המטפל והמטופל מגבשים ביחד מוקד לעבודה. כל הפגישות הטיפוליות נעות סביב המוקד שהוגדר. טיפול מסוג זה הוא אינטנסיבי ומצריך שיתוף פעולה ויכולת לעבודה מאומצת מצד המטופל. לעיתים המוקד שהוגדר מעלה על פני השטח בעיות משמעותיות נרחבות יותר ואז יש צורך לבדוק האם יש מקום לעבור לטיפול ארוך טווח.