סוגי הטיפול

אבחון פסיכו-דיאגנוסטי

במצבים בהם ראיון פסיכולוגי או פסיכיאטרי אינו נותן תמונה מספיק טובה לגבי מצבו של האדם, או כאשר ישנה התלבטות מציאותית שלא ניתן לתת לה מענה באמצעים רגילים (למשל, שאלה לגבי האבחנה והטיפול התרופתי הנגזר ממנה, לגבי צורך בכיתה טיפולית או מסגרת בית ספרית מסוימת, לגבי תכנית שיקומית מומלצת ועוד), יש אפשרות לערוך אבחון פסיכו-דיאגנוסטי. האבחון הוא ניסיון להבין בצורה מעמיקה יותר את מצבו של האדם תוך שימוש באמצעים נוספים מלבד שיחה עימו, הכוללים משימות בעלות אופי תפקודי, וכן כאלו הנוגעות לעולם הפנטזיה והדמיון. תהליך האבחון הוא מובנה וכולל ראיון אישי ומספר מפגשים לביצוע משימות האבחון. בסיום איסוף החומר האבחוני נעשה תהליך עיבוד וניתוח של החומר, כתיבת דו”ח מסכם ומפגש משוב להעברת עיקרי הממצאים וההמלצות להמשך. התהליך כולו אורך כחודשיים. חשוב לציין כי תהליך האבחון הפסיכו-דיאגנוסטי הוא מובחן ושונה מתהליך טיפולי והמטרה בו היא לתת תמונה מקיפה של הקשיים והכוחות של האדם, דימויו העצמי, יחסיו הבינאישיים ועוד, אך לא להיכנס לתהליך טיפולי.