סוגי הטיפול

אבחון והערכה (אינטייק) 

מטרת ההערכה היא לאסוף כמה שיותר מידע על הבעיה עימה מגיע האדם לטיפול, על התפתחותה ועל הרקע ממנו הוא בא. פגישות אלו מאופיינות בדרך כלל בשאלות יותר ממוקדות, שמטרתן לצייר לתמונה כמה שיותר ברורה על מצבו העכשווי של האדם, על הקושי עימו הוא פונה לטיפול ועל אירועים ואנשים משמעותיים בחייו עד כה, אשר השפיעו על הגדילה שלו ועל התפתחות הבעיה. פגישות אלו מהוות גם הזדמנות עבור המטפל והמטופל להכיר באופן הדדי. המטפל יכול להעריך אם יש באפשרותו לעזור לאדם בעזרת הכלים שברשותו, והמטופל יכול לחוש ולהתרשם אם הוא מרגיש בנוח ואם הוא חש כי הוא יכול לתת אמון במטפל. בתום המפגשים הללו אני נותנת את התרשמותי לגבי הבעיה ולגבי האפשרות לטפל בה. במידה שאיני יכולה לעזור למטופל במסגרת הכלים שברשותי אני מפנה אותו לסוג הטיפול המתאים עבורו.
כאשר מדובר בילד, האבחון כולל בדרך כלל מפגש או שניים עם ההורים (במידה שההורים גרושים מפגש עם כל אחד מהם) וכן מפגש או שניים עם הילד. מטרת ההערכה דומה לזו שעם מבוגרים, אלא שלרוב הפגישות עם הילד (במיוחד אם מדובר בילדים צעירים) נעשות גם באמצעות משחק או יצירה, שהם שפתו של הילד והדרך בה הוא מבטא את עצמו.